BF Eget Hem UPA
Modern bostadsförening
med anor sedan 1888

Välkommen till Bf Eget Hem UPA

Vår förening är en av de äldsta i Stockholm och den bildades redan den 22 september 1917.
Eget Hem UPA's hemsida är en informationskanal för medlemmarna men också för att ge information till eventuella blivande medlemmar.
Information om föreningen, stadgar, årsredovisning och mäklarinformation samt föreningens kontaktuppgifter finns tillgängliga. Vidare information för medlemmar finns på skyddade medlemssidan.

Historia

Fastigheten Rådmansgatan 86 byggdes 1888. BF Eget Hem UPA bildades 1917 som en av de första bostadsföreningarna i Stockholm.

Att bo i Bostadsförening

En bostadsförening är en äldre boendeföreningsform sedan innan bostadsrättslagen (1930).

Stadgar och årsredovisning

Föreningens stadgar och årsredovisning i PDF-format finns för nedladdning

Information för mäklare

Svart till vanliga mäklarfrågor

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter och karta till föreningen, styrelsen och ekonomiske förvaltaren

Bilder från föreningen

Fasaden från Rådmansgatan
Föreningens vacker entré

Login för föreningens medlemmar